Profesor

Prof. dr hab. ROMAN STANISŁAW INGARDEN (1920-2011)

Urodził się 1.10.1920 roku w Zakopanem. Był synem Romana Witolda Ingardena, słynnego filozofa.  W 1938 roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie II wojny światowej kontynuował je oraz dodatkowo studiował na tajnych kursach. Dyplom magistra uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1946 roku. W 1949 roku obronił pracę doktorską, habilitację zakończył w 1960 roku, choć już wcześniej uzyskał nominację profesorską. Oprócz licznych prac naukowych, podręczników i skryptów z zakresu fizyki, publikował książki filozoficzno-historyczne. Zajmował się fizyką matematyczną i teoretyczną, optyką geometryczną. Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, skąd w latach 60-tych przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Torunia. Założył Międzynarodowe Towarzystwo Układów Otwartych i Dynamiki Informacyjnej. Jego pasją była Japonia, a szczególnie zagadnienia językowe. Kilka razy był w Japonii. W latach 70-tych rozpoczął lektoraty j.japońskiego. Był twórcą toruńskiej japonistyki. Za swoją działalność na początku 1995 roku otrzymał najwyższe japońskie odznaczenie cywilne – Order Świętego Skarbu. Razem z lektorem Hideki Sato był inicjatorem zorganizowania w Toruniu Dni Kultury Japońskiej, które odbywały się w latach 1994 -2012 (ostatnia edycja dedykowana była pamięci prof. Ingardena).

Profesor Roman Ingarden zmarł w wieku 91 lat w Krakowie (12.07.2011r.).